cabeceraCat

Pòsters

BASES PER A LA PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS EN FORMAT PÒSTER
 • Normes per a la  presentació de Resums
  • Els Resums (màxim 300 paraules) hauran de seguir la següent estructura: Introducció, Objectius, Metodologia, Resultats i Conclusions.
  • Tots els resums s'han d'enviar a través del formulari online.
  • IMPORTANT: El formulari en línia no permet l'enviament de taules, figures o símbols
  • No s'admetran resums amb temàtiques diferents a les definides en les Bases de la convocatòria.
  • No s'admetran resums amb "declaració d'intencions" sobre futurs treballs o que constitueixin meres opinions dels autors.
  • Tots els autors hauran d'indicar el seu nom complet, el càrrec i l'entitat / centre en què treballen, tot i que aquestes dades no han d'aparèixer en el text del resum.
  • No cal incloure referències bibliogràfiques.
  • S'ha d'evitar l'ús de noms comercials de fàrmacs, de productes sanitaris, o de suplements nutricionals, i es recomana l'ús de noms genèrics; també s'ha d'evitar la utilització de noms comercials de productes o serveis vinculats a l'àmbit de final de vida.
  • En cas que el treball hagi estat finançat / becat, s'ha de fer constar al final del resum.
 • Temàtiques
  • Atenció integrada i centrada en la persona
  • Alimentació i Nutrició en persones grans
  • Atenció farmacèutica en l'àmbit sociosanitari
  • Final de Vida
  • Atenció Integrada d'Experiències d'Èxit
  • Models de sistema d'Avaluació de Qualitat en Atenció Soci-Sanitària
  • Models d'Atenció domiciliària
  • Resultats d'Experiències d'adaptació d'Atenció Primària Social i Sanitària davant l’envelliment
 • Criteris per la aceptació dels treballs presentats
  • Ajust a la temàtica
  • Qualitat del contingut
  • Originalitat de la proposta: Es aporten noves perspectives, enfocaments o evidències?
  • Impacte Social i influència en la qualitat de vida de la gent gran
 • Presentació dels pòsters aceptats
  • Tots els treballs acceptats es presentaran com un pòster electrònic en el format proporcionat a aquest efecte per l'organització del Congrés
  • El Comitè de Programa del Congrés seleccionarà alguns treballs perquè puguin ser comentats en sessions de pòsters.
  • Tots els treballs acceptats es publicaran en el llibre de Abstracts i resums del congrés. Data límit d'enviament de resums: 31 juliol 2019. 
  • Data límit d'enviament de resums: 31 juliol 2019 – 31 d’agost 2019
  • Data límit de comunicació d'acceptació de pòsters: 16 setembre 2019
  • Data límits de presentació en format electrònic dels pòsters acceptats: 15 d'octubre de 2019
  • Almenys un dels autors dels treballs acceptats haurà d'inscriure obligatòriament al congrés.

Acreditació

Comssió catalana de crèdits logo cfcActivitat acreditada per el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud
Nº de registre: 09/025777-MD
Nº de crèdits: 1,8
logoGPBlancoSECRETARIA TÈCNICA
Maria Cubi, 4 - Pral. | 08006 Barcelona (SPAIN)
Tel. +34 932.388.777 | Fax. +34 932.387.488
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
SUSCRIPCIÓ BOLLETÍ DE NOTICIES


Invalid Input

Entrada no válida

Campo obligatorio